C14 dating wikipedia

Momenteel is de toename ongeveer 30% meer dan het verdwijnproces door beta straling en door de opname door oceanen en planten.Een ruwe datering geeft een getal dat wordt uitgedrukt in jaren geleden (before present of BP, waarbij present is vastgesteld op het jaar 1950).Alle levende wezens hebben in hun lichaam dus nagenoeg dezelfde verhouding tussen C-atomen is als gevolg van de kosmische straling die stikstof uit de atmosfeer omzet in de koolstofisotoop.

Door jaarringenonderzoek van (zeer) oude nog levende bomen en opgegraven stammen van nog oudere dode bomen kan men het hout tot op een jaar nauwkeurig dateren. Zo kan de ouderdomsschaal volgens de C14-methode aan de hand van de dendrochronologie tot tienduizend en meer jaren terug worden geijkt. Er is echter een statistische moeilijkheid met de ijklijn. is in het gebied van dat rijk bitter weinig hout te vinden. C14-datering is echter vaak wel mogelijk omdat deze methode niet aan regionale variaties onderhevig is.

Deze ruwe BP-datering kan nog niet worden gebruikt als een exact aantal jaren, omdat de concentratie C in de aardatmosfeer de afgelopen 50.000 jaar aan veranderingen onderhevig geweest is.

Deze concentratie wordt beïnvloed door variaties in de intensiteit van kosmische straling, die worden veroorzaakt door zonnewinden. Bovendien zijn er substantiële reservoirs van koolstof in organismen, de oceanen, sedimenten op de zeebodem (vooral in gashydraten) en sedimentaire gesteenten.

De methode is bruikbaar voor materialen tot circa 60.000 jaar oud.

De techniek werd in 1949 ontdekt door Willard Frank Libby en zijn collega's van de Universiteit van Chicago.

Leave a Reply